Music Business / Bøger om musikbranchen

Bøger om musikbranchen

 
Her er en litteraturliste over populære, musikbrancherelaterede bøger, så du kan blive klogere på emnet. Der er desværre ingen hurtig vej, hvis du vil opnå en grundig forståelse af musikbranchen og music management. Der findes heller ikke én bog, der dækker det hele, så man blot kan nøjes med at læse dén ene bog.
Til gengæld er det alt tiden værd at læse de følgende bøger, da de supplerer hinanden.
Den samlede pris for samtlige bøger er lidt over 2.000kr. Det kan se ud af meget, men hvis man sammenligner med, hvad f.eks. en guitarist ofte bruger på grej, så er beløbet pludselig forsvindende lille. Det er meget muligt, at de penge man bruger på viden, vil være de penge, der er bedst givet ud. Hvis ellers man får bøgerne læst ;)
Du kan også låne dem på biblioteket. Vi har linket direkte til dem i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne.
God læselyst.

Hvad koster kulturen - Christian Hjort-Andersen
Chistian Hjort-Andersen er professor på Københavns Universitet, og har forfattet denne bog om det kulturelle liv i Danmark og om dets tætte bånd til statens økonomiske politik. Den omhandler bl.a. kulturudvikling, kulturarv, kulturpolitik og kunstnernes levevilkår. Den er kapitelinddelt med opdeling i bøger, elektroniske medier, teatre, billedkunst, musik osv.
Så man kan evt. nøjes med at læse kapitlet om musik samt kapitlerne med de mere overordnede emner. En virkelig god bog, hvis du vil være klog på kulturpolitik.
På dansk. 410 sider. Cirka 375kr.

Musiker & Musikbranche Ordbogen - Mikael Højris
Dette er en fin, lille opslagsbog, der dækker de fleste termer i musikbranchen. Det er egentligt et opslagsværk, men det kan anbefales, at man går den igennem fra ende til anden, så man er opdateret om musikbranchens terminologi.
På dansk. 161 sider. Cirka 200kr.

Den Nye Musikbranche 3.0 - Mikael Højris
Mikael Højris har meget stor erfaring med den danske musikbranche. Han har skrevet denne letlæselige bog, der giver et hurtigt overblik over musikbranchen og dens facetter. Hvis man er helt ny på området, så kan det anbefales, at man starter med at læse denne bog.
På dansk. cirka 230 sider. Cirka 185kr i trykt udgave. 

The Music Management Bible - MMF
Det engelske Music Managers Forum har udgivet en god bog med undertitlen "The definitive guide to understanding music management". Det er en meget grundig bog, der omhandler alt om kontrakter, aftaler, presse og PR, merch, liveshows og lignende managementrelaterede opgaver. Hele 13 branchekyndige personer har bidraget til bogens indhold. Første oplag blev trykt i 2003, og der er udgivet nyere og reviderede udgaver sidenhen. Så sørg for at få fat i den nyeste version.
Det er en meget god bog, der er værd at læse. Bemærk dog at dens faglige niveau er relativt højt. Samtidig tager den udgangspunkt i forholdene i England.
På engelsk. 272 sider. Cirka 150kr.

All you need to know about the music business - Donald S. Passman
Dette er så at sige den amerikanske pendant til The Music Management Bible. Den giver læseren et grundigt indblik i den amerikanske musikbranche. Det er den emnemæssigt mest omfattende bog om musikbranchens facetter. Hvor MMFs bog er specialiseret omkring selve managementdelen, så berører Passmans bog hele musikbranchen inkl. musikvideoer, copyright, filmmusik, forlag osv.
Dog skal man have in mente, at denne bog tager afsæt i den amerikanske musikbranche. Det er derfor ikke sikkert, at det hele er anvendeligt i en europæisk kontekst. Hvor om alting er, så er denne bog et must-read for alle, der ønsker en grundig forståelse af musikbranchen og music management generelt.
På engelsk. 480 sider. Cirka 200kr.

Ud over scenekanten - Kristian Koch
Kristian Koch, der må siges at være Danmarks mest populære scenecoach, har udgivet bogen, Ud over scenekanten. Den beskæftiger sig med Kochs sceneoptræden-metode, som han kalder the Credible on stage-method (COS-metoden). Metoden består af de syv faser; hjertet, fortællingen, dramaturgien, visionen, fokusset, musikaliteten og overgangen. Det er en unik bog, der kan hjælpe musikeren med at få optimalt udbytte af ens optræden. Den kommer bl.a. ind på opbygning af sætlister, bevarelse af moment, publikumsinteraktion, sceneskræk og lignende. Bogen er meget nem at læse, og er et must-read for alle koncertaktive musikere, men kan også gavne bandmanagers og andre, der arbejder sammen med musikerne. Hele bogens hovedpointe er, at alle koncertaktive musikere, det være sig øvede som amatører, har stærkt brug for at tage sin performance seriøst og ikke mindst øve denne i samme grad, som de øver selve musikken. God bog. Læs den.
På dansk. 252 sider. Cirka 400kr.

Project Management for musicians - Jonathan Feist / Berklee Press
Jonathan Feist er underviser på det berømte Berklee College of Music og chefredaktør for Berklee Press. Han har skrevet en bog om projektstyring for musikere, hvor han grundigt gennemgår de forskellige faser i de mest gængse musikprojekttyper. Det handler bl.a. om målsætning, tidsstyring, økonomi, risikohåndtering, workflow, problemløsning og projektstyring generelt. Dette er noget nær den bedste bog om musikerrelateret project management, der er på markedet pt.
På engelsk. 406 sider. Cirka 200kr.
 
Paul Allen er associate professor hos Middle Tennessee State University, og har forfattet denne fine bog om artist management. Det er en dybdegående bog med 14 kapitler, og det er meget muligt den bedste bog om emnet pt. Den er forholdsvist nem at læse, og indholdsfortegnelsen er så sigende, at man nemt kan bruge bogen som opslagsværk. Der står godt og vel alt, hvad man har brug for at vide for at få overblik over de mange facetter omkring artist managements.
Husk at få den nyeste version. Deres third edition er fra 2015 og pt. den nyeste.
På engelsk. 300 sider. Cirka 250 som paperback.

De nye fans - Martin Ibsen, Rasmus Ardahl, Toke Riis Ebbesen
Denne bog henvender sig til musikformidleren, der ønsker at blive bedre til at benytte de sociale medier. Den er let at læse og består af fem kapitler omhandlende hhv. overblik over det digitale mediebillede, fanpyramiden, onlinetilstædeværelse, kommunikationsstrategi og case studies. Bogen giver en god beskrivelse af de forskellige typer fans, og hvordan man bør agere overfor disse. Selv om bogen godt kunne have indeholdt en mere udspecificeret to-do-liste, så er det en fremragende bog om emnet.
På dansk. 108 sider. Cirka 100kr.

100 careers in the music business - Tanja L. Crouch
Der er mange måder at tjene penge på i musikbranchen, og denne bog giver 100 bud herpå. Den giver et overblik over forskellige jobmuligheder og knytter case studies til flere af dem. Det er en ok bog, der kan give lidt inspiration til læseren. Dog er undertegnede redaktion ikke imponeret over bogens poppede layout og brug af en unormal stor skriftstørrelse. Men som supplement til anden læsning er denne bog fin.
På engelsk. 312 sider. Cirka 200kr.
facebook.com/Aalborgmusikportal.AMP  | Aalborgmusikportal@gmail.com